Aktivitetar

Aktivitetar

 Skyttarhuset i Vats

 Trening i Sandeid

Bilete frå nokre aktivitetar

Me har utandørs skytebane i Vats.  Denne bruker me i perioden april - ut i september.

I sandeid har me ein ny, moderne bane.  Denne bruker me i perioden oktober - mars/april.

Me har medlemmer i alle aldersgrupper fra 10 - 70+.  Laga har våpen og anna utstyr som passar til både unge og eldre og som dei får bruka når dei er med på treningar og konkurransar.  Ein kan byrja å skyta det året ein fyller 10 år.


Treningstider:

Ute:  Tysdag og torsdag:   18:00 - 21:00


Inne:  Onsdag:                 18:00


Vindafjord Skyttarlag © 2006  Redaktør: Bjørn M. Stokka