Organisasjon

Organisasjon

 Skyttarhuset i Vats

 Trening i Sandeid

Lagets øverste organ er det årlege årsmøtet som til vanleg er i månadsskiftet oktober / november.  Årsmøtet går gjennom årsmeldinga, rekneskap og vel leiar, styremedlemmer og andre verv i laget.

Styret har det daglege ansvaret for lagets aktivitetar og held styremøte etter behov.


Tillitsvalde / verv for perioden november 2018 - november 2019:

Verv

Namn

Periode

Leiar

Svein Magne Stokkevåg

1 år

Styremedlem

Egil Berakvam

1 år

Styremedlem

Kai Espen Jekteberg

1 år

Styremedlem

Max Inge Rørheim

2 år

Styremedlem

Bjørn Morten Stokka

2 år
Varamedlem til styret

Dag Arne Matre

1 år

Varamedlem til styret

Bjørn Ihle

1 år
Kontrollørar

Svein Magne Stokkevåg og Kai Espen Jekteberg

1 år

Banenemnd

Max Inge Rørheim og Bjørn Morten Stokka

1 år

Representantar ombodsmøtet

2-3 personar frå laget


Revisor

Lars Rune Litlehamar, Berit Eide

1 år

Ungdomsutval

Kai Espen Jekteberg, Bjørn Ihle

1 år

Ammunisjonsforvaltar

Svein Magne Stokkevåg

1 år

Instruktør

Kai Espen Jekteberg

1 år

Pressekontakt

Bjørn Morten Stokka

1 år

Representant til Vindafjordhallen

Egil Berakvam.  Vara: Kai Espen Jekteberg

1 år