Jeger

Skyteprøve og trening for jegerar                               

2021:
Det er unntak for reglane nedanfor i 2021, sjå informasjon på framsida.


Treningsdagar for kvart år vil vera annonsert på nettsida og via oppslag.  Me oppmodar jegerane om å bruka dei treningsdatoane som blir oppsette og å ikkje utsetja første trening til august.


Det skal gjennomførast 2 treningar á 15 skot, og dette kan normalt gjerast på 2 måtar:

 a) Delta på Vindafjordfelten i Jegerklassen, dette gir 30 skot godkjent

     trening. Sjå på terminlista kva tid dette stement blir arrangert.

 b) Trening over 2 kveldar á 15 skot.


Skyteprøve på skytebanen i Vats

Skyteprøve vert avvikla på tirsdagar i løpet av sommaren.  Datoar for dette blir oppdatert på arrangementskalenderen som du finn på framsida.  Her oppmodar me igjen jegerane om å møta på dei tillyste dagane.  Hugs at det krevst minimum 2 representantar frå skyttarlaget til stades for å bruka skytebanen og få gjennomført og godkjent prøven.  Desse er garantert til stades på datoane som blir sett opp.www.vindafjordskyttarlag.com                                              

Vindafjord Skyttarlag © 2006  Redaktør: Bjørn M. Stokka