Pokalar

 Skyttarhuset i Vats

Vandrepokalar

Det er og har vore fleire vandrepokalar i omløp i Vindafjord Skyttarlags historie, altså i nyare tid.

På denne sida presenterer me linkar til detaljer om desse pokalane og aksje-vinnarar for kvar enkelt av desse.

Vindafjord Skyttarlag © 2006  Redaktør: Bjørn M. Stokka