Samlagsstemne bane

Samlagsstemnet bane


Samlagsstemnet får me i ein nokonlunde fast turnus.  Dei seinare åra har dette i søre krins vorte arrangert på Fikse skytebane og då i samarbeid med heile krinsen.  Det er kun eit par lister frå stemne på banen i Vats enn så lenge, men det er håp om å få tak i eldre lister også.


Resultatlister frå samlagtemne bane arrangert av Vindafjord Skyttarlag


2007

Samlagstemnet bane 2007 vart arrangert 18. og 19 august saman med Sandeid.

Resultater finn du her.


1995

Samlagsstemnet bane 1995 vart arrangert på banen i Vats saman med Sandeid skyttarlag 20. august. 142 deltakerar.

Samlagsmeister vart Johannes Hundseid, Etne 342 p e.o. med nr. 2: Bengt Bratland, Stord 342 p.  Nr. 3 (e.o.) vart Svein Magne Stokkevåg, Vindafjord med 341 p.

Andre av eigne skytterar nådde ikkje heilt opp denne gongen.