Samlagsstemne felt

Samlagsstemnet felt


Samlagsstemnet får me i ein nokonlunde fast turnus.  Dei seinare åra har dette vore arrangert i samarbeid med Sandeid Skyttarlag.


Resultatlister frå samlagsstemne felt arrangert av Vindafjord Skyttarlag


2012

Samlagsmesterskap felt 2012 vart arrangert av Vindafjord og Sandeid.

Ingvar Legland vann grovfelten og vart samlagsmeister.  76 deltakarar.

Resultatlister


2009

Samlagsmesterskap felt 2009 vart arrangert av Vindafjord og Sandeid i felleskap.

Kai Espen Jekteberg vann grovfelten og vart samlagsmeister med 40/5.  84 deltakerar.

Resultatlister


2000

Samlagsmesterskap felt 2000 vart arrangert av Vindafjord.  Her var det 106 deltakerar.

Eivind Larsen frå Omvikdalen vann med 41/9.